Gmail i zvanično uveo opciju “undo send”

gmailGmail je uveo opciju “undo send” koja omogućava korisnicima emaila da otkažu greškom poslani mail u roku od 5, 10, 20 i 30 sekundi.

Gmail i zvanično uveo opciju Ova opcija pomoći će pogotovo onima kojima se dešava da greškom pošalju mail kliknuvši na opciju “odgovoriti svima” i slično. Bitno je naglasiti da je ovo opcija koju morate sami aktivirati.

Nakon što pošaljete mail pojavit će se žuta traka na vrhu ekrana i klikom na istu otkazujete slanje maila.

Ova opcija bila je aktivna godinama, ali samo za korisnike koji su upisani u pokusni program.

Nažalost, opcija funkcioniše samo sa računara, dok će se za tablete i mobitele još čekati.

Comments are closed